Programe

Programul 4

Reabilitarea blocurilor de locuinţe multietajate”.

Î.MSCL-Orhei îşi propune realizarea următoarelor obiective şi sarcini pentru a atinge scopurile propuse.

Scop: soluţionarea problemei reabilitării blocurilor locative, consolidarea sistemul de termoizolare, precum şi sporirea nivelului de confort al locuinţelor.

În acest sens, este important de menţionat faptul că conservarea energiei în fondul locativ în condiţiile economice actuale, reprezintă un factor de bază în procesul de modernizare a blocurilor de locuinţe multietajate, în contextul creşterii preţurilor la energie. În viitorul apropiat, se va păstra tendinţa de majorare a tarifelor pentru energie, iar cheltuielile gospodăriilor casnice vor deveni tot mai împovărătoare pentru energie şi serviciile comunale. Subvenţiile acordate pentru energia termică vor exercita o presiune asupra bugetului statului.

Efectuarea lucrărilor de izolare termică va duce la micşorarea cheltuielilor pentru întreţinerea locuinţelor şi reducerea emisiilor de gaze în atmosferă

 

În acest context, sînt necesare de efectuat următoarele lucrări de reabilitare (care pot fi modificate şi completate pe parcurs):

  • reparaţia, întărirea şi izolarea termică a pereţilor exteriori ai clădirilor blocurilor de locuinţe multietajate;
  • schimbarea ţevilor de apeduct şi de canalizare în subsol;
  • reparaţia şi izolarea termică a acoperişurilor (eventual şi prin construcţia mansardelor);
  • schimbarea geamurilor şi a uşilor de la scări, eventual cu schimbarea ferestrelor şi uşilor din apartamente cît mai performante termic ( anexa nr.6);

Activităţile propuse vor fi implementate mai eficient prin atragerea de granturi, investiţii, aplicarea la unul sau cîteva proiecte în domeniul dat.

Яндекс.Метрика