Noutăți

Desfășurarea licitației privind selectarea entității de audit

Astăzi, 20 martie 2020, în cadrul Î.M.,,Servicii Comunal-Locative „Orhei, s-a desfășurat concursul privind selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului situației financiare ale întreprinderii, pentru anii 2018-2019.
Menționăm faptul că, în cadrul licitației pentru efectuarea auditului situației financiare ale întreprinderii pentru anii 2018-2019, au participat 2 entități de audit.
Subsecvent, în temeiul Regulamentului cu privire la modul de selectare a entității de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depașeste 50 % din capitalul social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.875 din 22.12.2016, pct.3 ,, La concursul de selectare privind auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social ( în continuare- entități), trebuie să participe cel puțin 3 entități de audit care sînt înregistrate în Registrul public al entităților de audit în modul stabilit de Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare.
Astfel, în urma desfășurării concursului de selectare a entității de audit, Consiliul de administrație al Î.M. ,,Servicii Comunal-Locative” Orhei , a decis de a repeta concursul conform procedurii stabilite în Regulamentului cu privire la modul de selectare a entității de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depașeste 50 % din capitalul social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.875 din 22.12.2016.
Termenul limită de depunere a ofertelor în cadrul licitației repetate pentru efectuarea auditului situației financiare ale întreprinderii pentru anii 2018-2019, va fi pînă la data de 23.04.2020.
Яндекс.Метрика