Anunțuri

Î.M.„Servicii Comunal-Locative”Orhei anunță licitație pentru efectuarea auditului situației financiare ale Întreprinderii pentru anii 2018-2019


            Î.M.„Servicii Comunal-Locative”Orhei, anunță licitație pentru efectuarea auditului situației financiare ale Întreprinderii pentru anii 2018-2019 conform Standardelor Naționale de Contabilitate.
            Companiile interesate pot obține informațiile necesare la adresa: MD-3505, mun.Orhei, str.Renașterii Naționale,18, Î.M. „Servicii Comunal – Locative” Orhei, în zilele de lucru de la orele 8.00 până la 17.00.
           Procedura de desfășurare a licitației, depunerea ofertelor a  participanților va fi întocmită conform prevederilor Hotărârii Guvernului RM nr.875 din 22.12.2015 și depuse în plicuri sigilate la adresa indicată mai sus până la data de 16.03.2020, ora 17.00.
           Ofertele transmise după expirarea termenului limită nu vor fi luate în considerație.
           Pentru informații suplimentare/primirea caietului de sarcini vă puteți adresa  la numărul de telefon: (0235) 2-02-83  și pe pagina web: scl.orhei.md 
Яндекс.Метрика