Anunțuri

Î.M..Servicii Comunal-Locative”Orhei, a organizat acțiuni de salubrizare în câteva cartiere din mun.Orhei

Municipiul Orhei este unul dintre cele mai curate și salubrizate orașe, iar acest lucru se datorează angajatilor Î.M..,,Servicii Comunal-Locative „ Orhei, care zilnic au grijă de menținerea curățeniei pe întreg teritoriul acestui frumoș oraș.

      Ținând cont de faptul că, iarna este blândă cu noi, astăzi mai mulți angajaţi ai  Î.M.,, Servicii Comunal-Locative,” Orhei, au organizat acțiuni de salubrizare şi amenajare a teritoriului  din  cartierele Nordic și Bucuria.

      În scopul menținerii ordinii sanitare, de către angajații Î.M.,,Servicii Comunal-Locative” Orhei, au fost  întreprinse mai multe acțiuni de salubrizare a teritoriilor adiacente blocurilor locative din str.Iachir, cartierul Nordic și teritoriilor aferente caselor de locuit din str. Prieteniei, cartierul Bucuria.

     Îndemnăm toți locuitorii mun.Orhei, și toți  agenții economici care își desfășoară activitatea în mun.Orhei, să contribuie la menținerea curățeniei pe teritoriile adiacente caselor de locuit, blocurilor locative, și întreprinderilor unde activează. Împreună puteți face orașul nostru ca azi să fie mai curat ca ieri, și mîine mai curat ca azi!

Яндекс.Метрика