PROIECTE INVESTITIONALE

Consolidarea sistemului comunal de salubrizare, cu dotarea unităţii de transport specializat pentru evacuarea deşeurilor de pe teritotiul or. Orhei şi localităţile rurale vecine

Obiectvul generalDotarea  cu tehnică corespunzătoare GAZ -330900-1354(gunoier). Amenajarea la toate întreprinderile, organizaţiile şi gospodăriile individuale din teritoriu a punctelor de acumulare selectivă a deşeurilor.

Localizarea proiectuluior.Orhei.,

Suma proiectului 1 000 000 lei, suma solicitată de la FEN (Fondul Ecologic  Naţinal) 460 000 lei.

Rezultatul – proiectul dat s-a finalizat cu succes:

–          procurarea gunoierei GAZ -330900-1354.

–          construcţia  platformelor de acumulare a deşeurilor.

Яндекс.Метрика