PROIECTE INVESTITIONALE

„Extinderea şi modernizarea sistemului local existent de mangement al deşeurilor în or. Orhei şi 4 localităţi rurale vecine”- etapa I

Obiectivul general – „Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a activităţii turistice”.
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne de stocare a deşeurilor nereciclabile.

Solicitantul– primăria or.Orhei.

Localizarea  proiectului– or.Orhei şi 4 localităţi rurale vecine (Step-Soci,Mitoc,Pelivan,Bolohani)

Durata de implimentare – 12 luni.(an.2012)

Suma totală a proiectului planificată– 4 548 045 lei,

Rezultatul obţinut proiectului etapa I –  finalizat

N.o Denumirea mijloacelor Nr. de unităţi Suma, lei
1 Autospecială Ford Cargo 1 1.100.000,00
2 Autospecială GAZ 330900 1 438.000,00
3 Platforme pentru depozitarea selectivă a deşeurilor (4+1) 15 262.575,00
4 Presă de balotat plasticul 1 53.550,00
5 Eurocontainere din metal 1,1 litri 300 1.575.000,00
6 Lăzi din plasă metalică pentru plastic 135 243.000,00
7 Urne stradale 500 196.500,00
  Total   3.868.625,00
Яндекс.Метрика