• Programe

  Program 1

  Programul “Extinderea şi modernizarea sistemului existent de management al deşeurilor în localităţile raionului Orhei, etapa II (or.Orhei şi 13 localităţi rurale vecine)”,

 • Programe

  Planul de dezvoltare strategică a ÎM” Servicii Comunal Locativ” Orhei pe anii 2013-2015

  Planul de dezvoltare strategică a ÎM” Servicii Comunal Locativ” Orhei pe anii 2013-2015

  Pentru o dezvoltare durabilă şi obţinerea unor rezultate performante ÎM”SCL-Orhei” a trasat mai multe obiective strategice ce se reflectă în programele care urmează să fie realizate:

  Programul Extinderea serviilor de salubritate;

  Programul Modernizarea sistemului existent de management al deşeurilor în or.Orhei;

  Programul Renovarea bazei tehnice a întreprinderii cu utilaj şi mecanisme necesare;

  Programul Reabilitarea blocurilor de locuinţe multietajate: planul de acţiuni cu privire la schimbarea geamurilor de pe scările blocurilor locative (anexa nr.6);

  Programul Ecarisajul şi combaterea rabiei; Reabilitarea elementelor constructive a drumurilor: rigole şi canale de scurgere a apelor pluviale (anexa nr.7)

  Programul Dezvoltarea subdiviziunei amenajarea oraşului: planul de acţiuni cu privire la schimbarea coroanei la arbori (anexa nr.8); planul de măsuri  cu privire la tratarea arborilor.

Яндекс.Метрика